legitimații de călătorie gratuite pentru studenți, în sistem on-line/automate de vânzare

În atenția STUDENȚILOR: referitor la întrebările legate de achiziționarea online sau la automatele de vânzare bilete vă informăm următoarele:

din păcate nu cunoaștem data exactă când vom putea emite legitimații de călătorie gratuite pentru studenți, în sistem on-line/automate de vânzare. Când vom deține mai multe informații cu privire la acest lucru vom face anunțuri prin toate mijloacele de comunicare disponibile.

Vom putea emite legitimaţii de călătorie cu reducere/gratuitate în sistem on-line/automate de vânzare doar după ce ne va fi pus la dispoziție "Registrul matricol unic" de către instituțiile abilitate.

Conform. art 5. alin. (5) din HG nr. 42/2017
“Ministerul Educaţiei Naţionale, în baza unui protocol încheiat în condiţiile legii, va transmite operatorilor de transport feroviar, în format electronic, date din "Registrul matricol unic" cu privire la nume şi prenume student, seria şi număr legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport şi codul numeric personal al fiecărui student care beneficiază de gratuitate la transportul feroviar, în primele doua săptămâni după începerea anului universitar. Pentru anul universitar 2016-2017, termenul-limită de transmitere a acestor date va fi de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În lipsa acestor date nu se pot emite legitimaţii de călătorie cu reducere/gratuitate în sistem on-line/automate de vânzare.”

CMS Design - Joomla Wordpress Templates