STIMAȚI CĂLĂTORI,

Vă informăm că Primarul Sectorului 3, dl. Robert Negoită, solicită Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, sprijinul pentru desființarea căii ferate dintre Halta Titan Sud (Metroul Republica) și Halta Cățelu, pentru a face loc unui “ambițios proiect de dezvoltare urbană”.

Acest lucru ar presupune ca trenurile ce ajung și pleacă astăzi din halta Titan, să fie oprite cu circa 4 km mai devreme, spre Oltenița, în marginea Bucureștiului, mai precis în stația București Sud Grupa Călători, cunoscută publicului călător drept Halta Cățelu.

Domnul primarul Robert Negoiță nu precizează și cum va asigura preluarea fluxului mare de călători, sosiți cu trenul în intersecția din imediata apropiere a haltei Cățelu. Trenurile de navetă ce sosesc în București dimineața la orele 5.00, 6.00, 7.20 si 9.20 au între 300 și 700 de călători fiecare.

Secția feroviară leagă Bucureștiul, în zona de SUD – EST, de orașul Oltenița și traverseza 24 localități din judetul Călărași și Ilfov.

Această secție a înregistrat o perioada de declin dramatic, ce a atins în anul 2011 pragul de jos, când mai circulau între București și Oltenița, doar două perechi de trenuri/zi ale CFR Călători. Începând cu anul 2012 secția a fost preluată, prin închiriere pentru întreținere, de către societatea Transferoviar Grup SA și operarea trenurilor a fost preluată de societatea Transferoviar Călători. În 5 ani de la preluare, a fost refacută infrastructura feroviară pe întreaga lungime a celor 60 de km, cât măsoară secția. Drept urmare, durata de parcurs a trenului între București și Oltenița s-a redus cu o oră și a crescut numărul de trenuri care circulă între cele două orașe. Din anul 2012 și până în prezent, tot mai mulți locuitori din localitățile situate în proximitatea căii ferate, au ales din nou trenul, pentru a se deplasa către locurile de muncă, școli, domicilii, etc.

Evoluția numărului de călători transportați anual, pe întreaga secție, a fost următoarea:

2012 (9 luni) – 545.206 călători (o medie lunară de 60.578 călători)

2013 – 991.680 călători (o medie lunară de 82.640 călători)

2014 – 1.157.785 călători i (o medie lunară de 96.482 călători)

2015 – 1.267.367 călători i (o medie lunară de 105.613 călători)

2016 – 1.385.671 călători (o medie lunară de 115.472 călători)

2017 – 1.465.786 călători (o medie lunară de 122.148 călători)

2018 (primele 6 luni) – 763.543 călători (o medie lunară de 127.257 călători)

Prin urmare, s-a ajuns în anul 2018, la o medie lunara de 127.257 călători transportați, plecând, în anul 2012, de la o medie lunară de 60.578 călători.

În anul 2017, din cei 1.465.786 de călători transportați pe întreaga secție, 1.175.385 de călători au avut ca punct de destinație sau de plecare, halta Titan Sud, aceasta fiind punctul terminus al secției feroviare, în București.

În decursul celor 6 ani de la preluarea secției, ne-a fost solicitată înființarea a 3 noi puncte de oprire (Căldăraru, Podul Pitarului și Soldanu), față de cele care existau deja. Aceste solicitări au venit de la primarii localităților în care trenul nu avea opriri în anii anteriori.

Halta Titan Sud este un nod multimodal de transport. Este situată deasupra stației de metrou Republica și în imediata apropiere a acesteia se afla și capătul unor linii de transport în comun RATB (2 de tramvai si 4 de autobuz). Este o zonă în care activează mai multe hypermarket-uri. În aceeași zonă se află o fostă platforma industrială, definită în “Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014 - 2020” ca fiind zonă “brownfield cu potențial de conversie și dezvoltare” .

Amplasamentul actual al haltei reprezintă un punct terminus feroviar dintr-o capitală a Uniunii Europene, cu caracteristicile unui nod multimodal de transport. Trenurile, care au o capacitate mare de transport al călătorilor, necesită conexiuni la transport supra și subteran, cu capacitati similare de preluare a călătorilor, la momentele de flux ridicat.

Propunerea administrației Sectorului 3 este aceea de a opri trenurile la marginea Bucureștiului, în halta Cățelu, fără a oferi o alternativă de infrastructură de transport urban rapid. În apropierea haltei Cățelu este posibilă conexiunea cu un singur mijloc de transport urban - autobuzul.

În aceste condiții ne întrebăm cum va contribui această solicitare de desființare a căii ferate la fluidizarea traficului auto din zona (aspect invocat de domnul primarul Robert Negoiță în solicitarea înaintată către Ministerul Transporturilor)? Câte autobuze sunt necesare și disponibile pentru a prelua de la halta Cățelu, cei aproximativ 700 de călători ce sosesc în București atât la ora 6.00 cât și la ora 7.20? Trenurile ce sosesc la aceste ore în halta Titan, au cate 6 vagoane, și o utilizare de 120% în sezonul școlar.

Un aspect, de asemenea ignorat de administratia Sectorului 3, îl reprezinta efectul produs de fenomenele meteo extreme manifestate în timpul iernii. În ultimii doi ani acestea au determinat închiderea accesului rutier pe DN10 și DJ301 către și dinspre Oltenița. Pe parcursul manifestării acestora accesul pe calea ferată a asigurat transportul către locuri de muncă și scoli, dovedind încă o dată ca o astfel de cale ferată este o investiție strategică în siguranța locală, regională și chiar națională.

Solicitarea transmisă de administrația Sectorului 3 ignora faptul că în oricare din capitalele europene, căile ferate nu sunt oprite la marginea acestora. Acestea pătrund în orașe tocmai pentru a asigura o mobilitate ridicata a celor ce folosesc trenul ca mijloc de transport. Punctele feroviare terminus sunt adevărate centre multimodale de transport. În București, doar punctele terminus Gara de Nord, Gara Basarab și halta Titan Sud au acces rapid la metrou. Dând curs solicitării Primăriei Sectorului 3, Ministerul Transporturilor nu ar face altceva decât sa reducă numărul acestor puncte terminus în care se manifestă (încă timid) o activitate de transport călători intermodal.

Acceptând conceptul înaintat de domnul primar Robert Negoiță, calea ferată de la Ploiești ar trebui oprită la Chitila, cea de la Craiova ar trebui oprită la Chiajna, cea de la Constanța la Pantelimon și cea de la Urziceni, la Balotești.

Câteva cuvinte despre proiectul invocat pentru desființarea căii ferate (informații preluate de pe site-uri Primăriei Sectorului 3)

Numele proiectului:

Planul Integrat de Acțiune al Sectorului 3 al Municipiului București pentru Specializare Inteligentă

Obiectivele planului:

  1. Transformarea economiei locale într-o economie bazată pe cercetare-dezvoltare, inovare și creativitate în următorii 5 ani.
  2. Promovarea Sectorului 3 ca destinație atractivă pentru investiții
  3. Facilitatea training-ului forței de muncă și retenția talentelor locale
  4. 4.Transformarea Sectorului 3 într-un punct cheie al lanțului logistic național
  5. Digitalizarea economiei și a administrației locale

Extrase din acțiunile programate pentru realizarea obiectivelor:

Obiectiv 1: 4 acțiuni propuse, din care o acțiune se referă la “dezvoltarea unei infrastructure pentru sprijinul industriilor creative în fostele zone industriale

Pentru realizarea celorlate patru obiective au fost propuse alte 9 acțiuni, dintre care cele mai importante sunt:

-        Stimularea dialogului cu mediul de afaceri

-        Crearea de legături între sistemul educațional și angajatori

-        Sprijin pentru dezvoltarea unui hub logistic destinat transportatorilor

Rămâne la latitudinea cititorului de a observa cum se corelează obiectivele și acțiunile din plan cu solicitarea Primăriei Sectorului 3 de desființare a unui tronson de cale ferată și a unui nod intermodal deja existent.

În următoarea perioadă vom căuta răspunsuri la următoarele întrebări:

-        Acest plan, elaborat de Primăria Sectorului 3, ține cont de Planul de Mobilitate Urbană durabilă 2016 – 2030, Regiunea București- Ilfov, întocmit de Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov?

-        Nou înființata Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov cunoaște și este de acord cu inițiativa administrației Primăriei Sectorului 3?

Pentru a obiectiva informațiile din acest text, punem la dispoziție adresa domnului primar Robert Negoiță transmisă Ministrului Transporturilor, la care adăugăm un film și fotografii sugestive.

 

 

 

 

 

 

CMS Design - Joomla Wordpress Templates