Politica de securitate a datelor cu caracter personal

1.NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR  PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004, S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor: a)emiterea legitimaţiilor de călătorie cu trenul şi a abonamentelor existente în oferta societăţii; b) activitatea de marketing direct şi indirect. Datele vor fi folosite şi pentru activităţi de comunicare şi informare referitoare la serviciile oferite de TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI.

Călătorul este obligat să furnizeze datele personale, acestea fiind necesare pentru eliberarea legitimaţiilor de călătorie (pentru beneficiarii de facilităţi) şi a abonamentelor în sistem electronic sau manual şi a putea astfel efectua călătoria cu trenul pe relaţia solicitată. Refuzul determină imposibilitatea eliberării legitimaţiei de călătorie/ abonamentului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către operator şi partenerii contractuali (Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Casa Naţionala de Pensii Publice, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) pentru:

a) întocmirea borderourilor de transport şi recuperarea diferenţelor de tarif oferite persoanelor beneficiare de anumite facilităţi;

b) campaniile de marketing direct şi indirect ale S.C. TRANSFEROVIAR CALĂTORI SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul sa va opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Observaţie:

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fară nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct şi indirect.

2.DATELE CU CARACTER PERSONAL

In cadrul campaniilor de marketing derulate în cadrul SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL sau prin intermediul site-ului www.transferoviarcalatori.rocălătorii pot furniza informaţii cu caracter personal (precum nume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon).

In momentul emiterii legitimaţiei de călătorie/ abonamentului în sistem electronic sau manual călătorii trebuie să furnizeze informaţii cu caracter personal precum nume, prenume, adresa, CNP, serie şi număr B.I./C.I. Aceste date sunt necesare pentru eliberarea legitimaţiei de călătorie/ abonamentului dar şi pentru verificările ulterioare în timpul călătoriei cu trenul de către personalul de control/ supracontrol.

Orice persoană care convine să transmită date sau informaţii cu caracter personal în momentul eliberarii legitimaţiei de călătorie/ abonamentului sau în cadrul campaniilor de marketing derulate prin Internet sau în afara Internetului işi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

  • Să fie destinatar în cadrul viitoarelor activităţi de marketing (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale şi informative de către SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL . , prin orice mijloc de comunicare;
  • prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI  SRL în vederea efectuării de studii de piaţă;
  • alte activităţi întreprinse de SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului

3.  DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

•     Dreptul la informare (art.12)

o   dreptul de a obține de la TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI  SRL, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI  SRL;

•     Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13)

o   dreptul de a obţine de la TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI  SRL, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

•     Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14)

o   dreptul de a obţine de la TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI  SRL, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;

•     Dreptul de opoziţie (art.15)

o   dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)
  • Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18)

o   dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încalcate.

Orice informaţie furnizată de către dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI  SRL în conformitate cu scopurile menţionate.

Daca doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveţi întrebari legate de confidenţialitatea datelor, ne puteţi contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site la adresa www.transferoviarcalatori.ro sau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Daca nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

3.SIGURANŢA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea recunoaşte importanţa respectării tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranţa datelor personale şi a luat în acest sens toate măsurile necesare, prin metodele cele mai moderne şi mai performante, pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranţă posibil. Toate informaţiile legate de datele personale ale călătorilor/abonaţilor sunt tratate ca date confidenţiale şi stocate pe serverele partenerului nostru Informatică Feroviară S.A. care se obligă prin contract să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite.

4.SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE

Accesul la sistemele societăţii (servere) este controlat de un firewall, beneficiază de protecţie antivirus si antispyware interzicând în paralel accesul la sisteme şi baze de date şi informaţii confidenţiale ale societăţii.

Computerele din cadrul societăţii TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI pe care sunt stocate şi se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele elemente de securitate.

  • Este situat în încăpere cu acces restricţionat în care pătrunde doar personalul autorizat al societăţii;
  • Userul care deserveşte PC-ul este parolat;
  • Calculatorul este protejat de program dedicat antivirus și antispyware

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) operatorul va lua măsuri care vor consta în:

a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase

b) informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;

c) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice,

d) imprimarea datelor

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi pentru această operaţiune.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal sunt puse la dispoziţie sau se transmit prin corespondenţă, în plic sigilat către autorităţile statului care le solicită şi cărora suntem obligaţi prin Contractul de Servicii Publice să le furnizăm toate datele.

SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI SRL certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

 

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa:

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57

Web: http://www.dataprotection.ro/ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI

Director General

 


Print