Transportul vietăților

Reglementări privind transportul vietăţilor şi excluderea de la transport a câinilor periculoşi sau agresivi

Animalele, păsările, reptilele şi insectele vii nu pot fi transportate, de regulă, în vagoanele de călători.

În vagoanele de călători aparţinând S.C. Transferoviar Călători S.R.L., pot fi primiţi la transport câini însoţiţi.

Transportul câinilor însoţiţi este admis numai pentru cei prevăzuţi cu botniţă, ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului, în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a, dacă niciun călător nu protestează. În caz de obiecţii ridicate de călători, agentul TFC sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.

Este interzis accesul câinilor aparţinând următoarelor categorii: câini de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.

Accesul în trenurile Transferoviar Călători, al câinilor din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă, au carnet de sănătate şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către o persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

-          Să aibă vârsta minimă de 18 ani;

-          Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-          Să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

În vederea verificării rasei câinelui atunci când există dubii cu privire la încadrarea într-o categorie de risc, este obligatorie prezentarea carnetului de sănătate al acestuia la solicitarea personalului de tren sau a organelor de control TFC.

În caz de obiecţii din partea celorlalţi călători, personalul de tren va îndruma călătorul, proprietar al câinelui, împreună cu câinele, în spaţiul liber al automotorului, respectiv cel din dreptul uşilor.

Călătorul, proprietar al câinelui, este obligat să menţină curăţenia pe toată durata călătoriei, având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar, va fi tratat conform reglementărilor legale în vigoare.

Câinii, pisicile şi animalele mici, purtate pe braţe, precum şi păsările mici în colivii se pot transporta, fără plată, dacă niciun călător nu protestează. În caz de obiecţii ridicate de călători, agentul TFC sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice călătoria cu aceste animale.

Tariful de transport al unui câine se încasează cu un bilet câine, a cărui valoare reprezintă 50% din tariful unui bilet preţ întreg (adult), tren regio, clasa a 2-a, pentru aceeaşi zonă kilometrică pentru care s-a emis şi biletul proprietarului.

Pentru un câine care este transportat fără a se prezenta biletul de călătorie, se va elibera bilet câine în tren, pentru distanţa pe care circulă proprietarul.

Dacă proprietarul câinelui se prezintă, la urcarea în tren dintr-o staţie fără punct de vânzare bilete de călătorie, personalul de tren va comunica acestuia condiţiile de transport pentru câini. În cazul în care se acceptă la transport, se va emite bilet câine, corespunzător relaţiei pe care circulă proprietarul.

Proprietarul este direct răspunzător pentru orice pagubă cauzată de vietăţile pe care le ia cu el în tren.  

Vor fi excluşi de la transport călătorii care:

-    nu au asupra lor sau refuză să prezinte carnetul de sănătate al câinelui, la solicitarea personalului de tren sau a organului de control TFC, în vederea verificării încadrării într-o categorie de risc;

-    urcă în tren cu câini din categoria raselor interzise prin lege;

-  urcă în tren cu câini din categoria raselor American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii, fără a se respecta condiţiile prevăzute pentru aceştia;

-   ai căror câini, indiferent de rasă, prezintă un comportament agresiv sau semne de infestare cu paraziţi externi ce pot pune în pericol sănătatea călătorilor;

-    refuză să achite contravaloarea biletului pentru câine.

    În cazul excluderii de la transport, după plecarea trenului din staţia de începere a călătoriei, nu se restituie contravaloarea parcursului rămas neefectuat.

    În cazul în care proprietarul care nu a respectat condiţiile de transport refuză excluderea de la transport, instigă animalul sau are un comportament cu un potenţial risc pentru călători, personalul de tren va aviza Poliţia TF, conform reglementărilor în vigoare.

 

 


Print