ANUNŢ IMPORTANT

  Stimați călători,

  Începând cu data de 14 septembrie 2020, se vor elibera bilete și abonamente gratuite pentru elevi, în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2020/2021, care va avea înscris CNP-ul elevului pe prima filă, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere.                                                                  De asemenea începând cu data de 01 octombrie 2020, se vor elibera bilete și abonamente gratuite pentru studenți, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar 2020/2021 și a unui document de identitate (carte de identitate sau pașaport).

CMS Design - Joomla Wordpress Templates