Date caracter personal

            Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor cu caracter personal este inregistrarea si transferul datelor personale ale calatorilor pentru:

» rezervari/emiteri de bilete de calatorie;

»  reclama, marketing si publicitate

»monitorizarea accesului/securitatea persoanelor in spatii publice

            De asemenea, mentionam ca SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL nu va utiliza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra in alte scopuri decat cele specificate mai sus, exceptand cazul in care se precizeaza expres si in scris acel scop, si pentru care s-a primit acordul dumneavoastra in prealabil.

            Datele se pastreaza in evidenta pentru sase luni dupa care se arhiveaza.

            SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la faptul ca este utilizator date cu caracter personal.

            Datele cu caracter personal inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorul SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL si sunt comunicate conform prevederilor in vigoare numai autoritatilor statului si/sau utilizatorilor stabiliti de SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL, la cerere.
PERSOANELE VIZATE sunt calatori, angajati cât si persoane fizice care îsi desfasoara activitatea cu si la SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL.

Persoanele sunt vizate asupra drepturilor lor prin afisarea pe site-ul www. transferoviarcalatori.ro

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute fie direct de la persoana vizata, fie prin alte mijloace, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) Identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul.

            Operatorul datelor obtinute de la persoanele vizate este SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL., care în ceea ce priveste emiterea/rezervarea de bilete are încheiat un contract cu SC Informatica Feroviara SA  iar in ceea ce priveste monitorizarea  video are încheiat contract cu SC Vipguard SRL.

            Conform art. 20 alin (1) din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu privire la securitatea prelucrarilor, SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL. este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, în special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date în cadrul unei retele, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Conform alin. (5) din acelasi act normativ, efectuarea prelucrarilor prin persoane împuternicite trebuie sa se desfasoare în baza unui contract încheiat în forma scrisa.

Si imputernicitul este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, în special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date în cadrul unei retele, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

            SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL. a luat masurile necesare în acest sensul celor mentionate mai sus.

            Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de opozitie, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

            Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

            În calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, societatea noastra are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date create pentru îndeplinirea atributiilor specifice si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile prevazute în Legea nr. 677/2001, cu modificarile ulterioare.

            Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal are ca obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viata intima, familiala si privata în legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Acest drept are un continut complex, de mare importanta pentru libertatea cetateanului, iar în tara noastra este garantat prin Constitutie (art. 26).

            A.N.S.P.D.C.P. este o autoritate publica cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, precum si fata de orice persoana fizica sau juridica din domeniul privat.

b) Scopul în care se face prelucrarea datelor

Scopul pentru care se realizeaza prelucrarea datelor consta în reclama, marketing si publicitate, rezervari/emitere de bilete de calatorie, monitorizarea accesului/securitatea persoanelor in spatii publice si resurse umane.

c) Informatii suplimentare

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele vizate, autoritatile publice central/locale si institutiile de aplicare a legii cu atributii în domeniul sigurantei  în transportul feroviar.

Furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie.

În cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL îsi rezerva dreptul de a nu efectuat anumite operatiuni solicitate de catre persoanele vizate.

Persoanele vizate beneficiaza de drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate.

Pentru calatoriile care sunt efectuate, persoanele care urmeaza a calatori cu Transferoviar Calatori vor furniza operatorului de date cu caracter personal urmatoarele date: numele si prenumele,data si locul nasterii, semnatura, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, e-mailul.

            Art. 30 din Legea 677/2001 se refera la situatiile în care transferul de date cu caracter personal este întotdeauna permis.

Astfel, transferul de date este întotdeauna permis în urmatoarele situatii:

a) când persoana vizata si-a dat în mod explicit consimtamântul pentru efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în legatura cu oricare dintre datele prevazute la art. 7, 8 si 10, consimtamântul trebuie dat în scris;

b)când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizata si operator sau pentru executarea unor masuri precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;

c) când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator si un tert;

d) când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apararea nationala, ordinea publica sau siguranta nationala, pentru buna desfasurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în justitie, cu conditia ca datele sa fie prelucrate în legatura cu acest scop si nu mai mult timp decât este necesar;

e) când este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanei vizate;

f) când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

 

CMS Design - Joomla Wordpress Templates