Regulament de transport

Regulamentul pentru călătoria cu trenurile aparţinând

S.C. Transferoviar Călători SRL

Capitolul I

Noţiuni generale

 

SC Transferoviar Călători SRL efectueaza transport de călători conform prezentelor reglementari, atata timp cât :

  1. Transportul este posibil cu agenţi şi mijloacele de transport disponibile care permit satisfacerea solicitărilor de transport.

  2. Transportul nu este impiedicat de împrejurări pe care SC Transferoviar Călători SRL nu le poate evita şi a căror înlaturare nu depinde de societate.

  3. Călătorii care solicită serviciul de transport respectă prezentele reglementări.

     

Capitloul II

Admiterea la transport 

 
1. Sunt admişi la transport, cu trenurile aparţinând SC Transferoviar Călători SRL, călătorii care posedă legitimaţii de călătorie valabile la trenul, pe relaţia şi data efectuării călătoriei. Biletul trebuie pastrat pe toata durata calatoriei, de la urcare pana coborarea din tren.

Calatorii care nu prezinta in tren o legitimatie valabila, si nu au solicitat-o personalului de tren la prima revizie a legitimatiilor de calatorie dupa statia de urcare, vor achita tariful de taxare in tren pentru intreaga distanta parcursa de trenul regio/ interregio pe respectiva relatie. Beneficiarii facilitatilor isi pierd dreptul la reducere si vor fi tratati ca orice calator care nu a solicitat legitimatie de calatorie.

 
Excepţie fac călătorii care solicita personalului de tren eliberarea legitimaţiei de călătorie şi se afla în una din situaţiile:

- se urcă din puncte de oprire fără vânzare de bilete;

- se urcă din puncte de oprire unde este organizată vânzarea legitimaţiilor, dar programul de lucru este întrerupt sau suspendat;

În aceste cazuri personalul de tren va emite bilete la tarif de casă. 

2. Cazuri de excludere a calatorilor de la transport:

2.1. Persoanele care nu detin o legitimatie de calatorie valabila la trenul respectiv şi refuză plata in tren a biletului. In acest caz calatorul  va achita biletul pentru distanta parcursa pana in acel moment si va fi exclus de la transport cu debarcare in prima statie.

2.2. Persoanele care, prin comportament, perturba odinea publică, contravin normelor de coduită publică si bunelor moravuri ori care produc vătămari materialului rulant.

 2.3. Persoanele care insultă sau agresează personalul SC Transferoviar Călători SRL sau colaboratorii acestora, aflat în timpul serviciului şi contravin normelor de conduită publică şi bunelor moravuri.

 2.4. Persoanele care instigă la acte antisociale şi care pot pune în pericol ordinea publică şi siguranta călătorilor.

 2.5.Persoanele care nu respectă prezentul regulament si dispoziţiile SC Transferoviar Călători SRL, facute publice prin afisarea la casele de bilete, în tren, pe site-ul www.transferoviarcalatori.ro, precum şi cu ocazia distribuirii materialelor publicitare.

 2.6. Persoanele care, din cauză de boala, pun în pericol sanatatea celorlalţi călători.

 Persoanele excluse de la transport conform celor arătate mai sus sunt coborâte în prima staţie din parcurs chiar daca trenul nu are oprire itinerarică. Persoanele excluse de la transport nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei.

  

Capitolul. III

Recomandări privind comportamentul călătorilor în timpul călătoriei cu trenul şi în punctele de staţionare 

1. În tren fumatul este strict interzis conform Legii nr. 349/2002 şi se sancţionează cu amendă. În cazul în care călătorii sunt depistaţi fumând în trenurile SC Transferoviar Călători SRL, aceştia vor fi predaţi organelor de Poliţie TF, in prima staţie din parcursul trenului, unde exista post de Poliţie TF sau acolo unde organele de poliţie TF se pot prezenta la tren.

 2. Se recomandă atenţie la urcarea/coborârea în/din trenuri şi la traversarea spaţiilor dintre vagoane pentru evitarea producerii de accidente.

3. Urcarea sau coborârea călătorilor în şi din tren după plecarea trenului este strict interzisă. SC Transferoviar Călători nu va fi răspunzătoare de eventualele accidente produse ca urmare a tentativei de deblocare a uşilor sau de urcarea/coborârea în şi din tren după plecare. Pentru evitarea producerii accidentelor, urcarea si coborarea din tren se va face obligatoriu dupa oprirea acestuia, cu fata la tren, folosindu-se barele laterale, iar acestea vor fi eliberate doar la atingerea peronului cu piciorul. La oprirea trenului în staţie călătorii care coboară au prioritate faţă de cei care urcă. Se recomandă atenţie la urcarea/coborarea în/din tren pentru evitarea accidentelor.

4. Deblocarea şi deschiderea uşilor de urcare/coborâre în timpul mersului este strict interzisă.

5. Se interzice manipularea instalatiilor din dotarea automotorului de catre personal neautorizat.

6. În timpul călătoriei cu trenul este interzisă sprijinirea călătorilor de uşile de urcare/coborâre.

7. În timpul călătoriei, pasagerii sunt rugaţi sa supravegheze bagajele şi copiii. SC Transferoviar Călători SRL nu va fi răspunzătoare de eventualele furturi, pierderi si accidente ale copiilor cauzate de nesupravegherea acestora

8.În aşteptarea trenului, pentru evitarea producerii accidentelor, călătorii sunt rugaţi să staţioneze doar pe peroanele special amenajate.

9. Pentru a nu afecta condiţiile de confort, pasagerii sunt rugaţi să depoziteze bagajele în spaţiile special amenajate. Fiecare călător dispune pentru bagajele sale de mână doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg. Este interzisă depozitarea bagajelor pe culoar.

10. În timpul călătoriei, resturile menajere sau de orice fel se depozitează în cutiile special amenajate.

11. În timpul călătoriei, este interzis pasagerilor să forţeze sistemele pentru deschiderea şi asigurarea geamurilor, să intervină la panourile electrice sau să acţioneze frânele de mână.

12. Este interzisă aruncarea obiectelor de orice fel pe fereastră sau pe uşa vagonului.

13. Este interzisă introducerea oricărui obiect periculos în staţii sau în trenuri. În cazul în care este observat un obiect suspect sau abandonat, călătorii sunt rugaţi să avizeze de urgenţă personalul Transferoviar Călători, personalul organelor de poliţie TF sau reprezentanţii societăţii de pază şi protecţie, să se îndepărteze şi să nu atingă obiectul respectiv.

14. Pentru transportul persoanelor cu mobilitate redusă se pot asigura gratuit servicii specifice de asistenţă atât la urcarea şi coborârea din tren cât şi la bordul trenurilor de călători, în staţiile şi trenurile deschise acestui tip de trafic.

15. Accesul călătorilor în tren cu animale şi păsări vii se face în conformitate cu reglementările de transport.

16. Accesul în tren cu biciclete este permis, numai cu plata tarifului, doar în spaţiul special amenajat pentru bagaje, amplasat deasupra locului rezervat sau pe culoar cu condiţia de a nu deranja ceilalţi pasageri, iar cu biciclete nepliabile numai în vagoanele cu spaţii special amenajate.

17. În cazul în care este sesizată o degajare de fum se va solicita prezenţa personalului de tren şi se vor aştepta instrucţiunile acestuia.

18. Pentru probleme întâmpinate pe perioada călătoriei cu trenul, pasagerii sunt rugaţi să se adreseze personalului TFC identificat prin ecuson sau personalului firmei de pază şi protecţie.

19. Acţionarea semnalului de alarmă din tren fără motiv este interzisă şi constituie contravenţie, orice abuz va fi pedepsit.

20. Distrugerea, degradarea echipamentelor din dotarea vagoanelor de călători constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii. Călătorii surprinşi în timpul unei astfel de acţiuni vor fi predati organelor de politie TF în prima staţie unde este posibil acest lucru, urmand a suporta şi contravaloarea bunurilor distruse.

21. Cerşetoria sau practicarea jocurilor de noroc constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii. Călătorii surprinşi în timpul unei astfel de acţiuni vor fi excluşi de la transport.

22. Fotografiatul şi filmatul trenului sau în tren sunt permise cu condiţia ca ceilalţi călători să nu fie deranjaţi de acest lucru. În ceea ce priveşte fotografiatul şi filmatul în scopuri comerciale, sau publicarea imaginilor in locuri publice sau pe internet, sunt permise doar cu acordul administraţiei SC Transferoviar Călători SRL.

23. Călătorii care sunt depistaţi în tren cu legitimaţii de calatorie falsificate sau care prezintă modificări asupra datelor de valabilitate, fara stampila emitentului, vor fi predaţi organelor de Poliţie TF, în prima staţie din parcursul trenului, unde exista post de Poliţie TF, sau acolo unde organele de poliţie TF se pot prezenta la tren. Personalul de tren va întocmi Raport de eveniment, unde va înscrie datele de identificare ale călătorului şi numele agentului de poliţie TF care a preluat călătorul şi va trata călătorul cu bilet cu suprataxa.

24.Nu se admit în tren sau pot fi excluşi în timpul transportului persoanele în stare de ebrietate şi/sau sub influenţa substanţelor stupefiante, ce se comportă în mod nepermis cu ceilalţi călători sau nu respectă prevederile Reglementărilor proprii ale Transferoviar Călători SRL. Persoanele excluse de la transport conform celor arătate nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei.

25. Nu se admit în tren sau pot fi excluşi în timpul transportului persoanele care, din cauză de boală sau din alte cauze, pun în pericol sănătatea celorlalţi călători; Persoanele care se îmbolnăvesc în timpul parcursului şi care necesită intervenţii de urgenţă, se transportă până la prima staţie unde li se pot acorda îngrijirile necesare. Aceste persoane au dreptul la restituirea sumelor pentru parcursul neefectuat.

Bolnavii necontagioşi, transportaţi pe targă sau cărucior, pot călători în vagoanele de călători numai pe baza certificatelor medicale, care atestă faptul că bolnavul nu suferă de o boală contagioasă. Transportul bolnavilor contagioşi se poate face numai dacă organele sanitare competente cer transportul lor cu trenul şi dacă SC Transferoviar Călători SRL poate asigura transportul lor în condiţiile cerute. În acest caz, tarifele de transport se stabilesc pe bază de deviz.

CMS Design - Joomla Wordpress Templates