Bilete și abonamente gratuite elevi

  Stimați călători,

  Începând cu data de 14 septembrie 2020, se eliberează bilete și abonamente gratuite pentru elevi, în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2020/2021, care va avea înscris CNP-ul elevului pe prima filă, respectiv în baza adeverinței doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere.  De asemenea începând cu data de 01 octombrie 2020, se eliberează bilete și abonamente gratuite pentru studenți, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar 2020/2021 și a unui document de identitate (carte de identitate sau pașaport).


Tipărire