Reglementari T.F.C. - Transport bagaje

Reglementările proprii T.F.C. la art. 17 - Bagaje de mână - din Regulamentul de transport pe căile ferate din România

Extras din Regulamentul de transport pe căile ferate din România -
"Art. 17. – Bagaje de mână :
(1) Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie ușor de manipulat, bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conținutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalți călători.
(2) Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spațiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spațiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg .
(3) În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:
a) materiile și obiectele excluse de la transportul de bagaje;
b) obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/ gestionarului de infrastructură feroviară;
c) obiectele interzise prin acte normative ale autorităților administrative;
d) vietățile, potrivit art.18 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România.
(4)Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive întemeiate, în prezența călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spațiile acestuia. Aceasta nu dă dreptul operatorului de transport feroviar să percheziționeze bagajele călătorului, decât cu acordul acestuia din urmă. Dacă nu este posibil să se identifice persoana deținătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezența organelor de ordine publică.
(5)Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.
(6)Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele și vietățile pe care le ia cu el în vagon.
(7)Aceste dispoziții nu influențează răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar, potrivit art.22- Baza răspunderii.
(8)Bagajele de mână care depășesc condițiile impuse prin alin. (2) se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. (Vezi reglementările proprii TFC-alin.2. ).
(9)Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum și în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunoștință călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ( Vezi reglementările proprii TFC-alin. 4)."

Reglementări proprii pentru transportul bagajelor în trenurile TFC

1.Bagaje de mână transportate gratuit
Călătorul poate lua gratuit în vagoanele de călători, bagaje de mână, bine ambalate astfel încât să nu deterioreze vagoanele , să producă daune celorlalți călători sau să-i incomodeze pe aceștia.
Fiecare călător dispune pentru bagajele de mână, doar de spațiul situat deasupra locului pe care îl ocupă, iar greutatea totală a bagajelor admisă pentru fiecare loc ocupat, este de 30 kg.
Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia. Acesta fiind răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele și vietățile pe care le ia cu el în vagon.
În cazul în care există suspiciuni bine întemeiate, de nerespectare a condițiilor de transport cu privire la natura obiectelor introduse în vagoanele de călători , respectiv a materiilor și obiectelor excluse de la transport în conformitate cu prevederile legale (explozibili, substanțe chimice periculoase,  substanțe toxice sau corozive, substanțe urât mirositoare, arme de foc, muniție sau alte arme destinate vânătorii sau sportului, arme ascuțite, pumnale și cele cu aer comprimat, care pot fi folosite ca arme de atac și apărare, săbii, cuțite, animale vii,etc.), personalul de tren, cu acordul călătorilor, are dreptul să verifice obiectele pe care aceștia le iau în vagoane.
Călătorul găsit având în bagajele de mână obiecte excluse sau condițional admise la transport, fără a respecta condițiile legale, respectiv cel care refuză examinarea acestora, va fi exclus de la transport, fiind coborât în prima stație din parcursul trenului, chiar dacă trenul nu are oprire itinerarică în acea stație, neavând dreptul la restituirea contravalorii călătoriei.

2.Bagaje de mână transportate însoțite, cu plată (ce depășesc limitele de greutate și volum)
În afara bagajelor de mână, transportate gratuit în spațiul situat deasupra locului, în limita de 30 kg, se admit contracost și alte bagaje necesare călătorului, în locurile special amenajate din vagon sau în limita locurilor disponibile, cu condiția ca acestea să nu îi incomodeze pe ceilalți călători și să nu fie obiecte excluse la transport.
Călătorii care sunt găsiți în tren, cu bagaje de mână ce depășesc limitele de greutate sau volum, vor achita tariful prevăzut pentru transport bagaje însoțite, cu plată. Tariful se va încasa, cu recipisă de bagaje, pentru fiecare bagaj în parte, pe care călătorul îl are asupra sa .
Se consideră bagaje voluminoase următoarele obiecte: sacii voluminoși, aparatură electrocasnică (cum ar fi: frigidere, mașini de spălat), mobilier , etc.
Tariful pentru transportul bagajelor însoțite, cu plată în funcție de distanță:

Zona km Tarif RON
1-60 7
61-120 10
121-250 15
>250 20

Prețul include și TVA.
Tariful se încasează de personalul de tren, cu recipisă de bagaje, pe care se va bifa căsuța corespunzătoare rubricii "ÎNSOȚIT ", restul rubricilor prevăzute pe imprimat nu se completează, acestea fiind barate cu o linie continuă.
Urcarea și coborârea bagajelor în și din tren se face exclusiv prin grija călătorului. Însoțirea și supravegherea bagajelor pe durata transportului îi revine în totalitate călătorului.

3. Bagaje de mână transportate neînsoțite, cu plată
Pe anumite relații de circulație, cu trenurile aparținând S.C. Transferoviar Călători SRL se poate efectua transportul de bagaje neînsoțite, cu plată în limita spațiilor special amenajate.
Trenurile cu care se efectuează transportul bagajelor neînsoțite cu plată, sunt stabilite de către S.C. Transferoviar Călători SRL și afișate pe site-ul www.transferoviarcalatori.ro.

Pentru secțiile neinteroperabile, bagajele neînsoțite, vor putea fi preluate doar la trenurile formate din automotoare de tipul VT614, VT624 si ADH11 în limita spațiului disponibil și doar din stațiile de îndrumare și staționare a trenurilor.

Pentru relația București Nord – Buzău – Nehoiașu și retur, trenurile la care se pot pune bagaje neînsotite sunt: 15002, 15051, 15054 si 15003, in limita spațiului disponibil, stațiile unde se pot preda sau ridica bagajele sunt Buzău și București Nord.

Pentru relația București Nord – Galați și retur, trenurile la care se pot pune bagaje neînsoțite sunt: 15071 și 15072, la aceste trenuri se pot preda sau ridica bagajele în stațiile: București Nord, Buzău, Brăila și Galați, preluarea bagajelor neînsoțite se va realiza in limita spatiului disponibil si a timpului de stationare.

Cluj Napoca – Oradea și retur, bagajele neînsoțite se vor prelua la transport numai din stațiile Cluj Napoca și Oradea și doar la trenurile care au spații special amenajate (trenuri formate din automotoare de tipul VT 614 sau 624). Preluarea acestora la transport se face în limita spațiului disponibil

Tariful pentru transportul bagajelor neînsoțite, cu plată, în funcție de distanță:

Zona km Tarif RON
1-60 7
61-120 10
121-250 15
>250 20

Prețul include și TVA.

Tariful se încasează de către personalul de tren, cu recipisă de bagaje, pe care se va bifa căsuța corespunzătoare rubricii "NEÎNSOȚIT ".
Câmpurile din Recipisa de bagaje vor fi completate cu toate datele și cerințele prevăzute în formular.
Câmpul : Telefon ....(primitor), se completează opțional, iar câmpul: CI/BI serie .......nr............ (primitor), se completează la destinație, pe formularele de culoare roșu și verde (autocopiative), ale recipisei de bagaje, în momentul ridicării bagajului de către persoana înscrisă ca primitor.
Pentru a fi acceptate la transport bagajele/coletele neînsoțite, beneficiarii transporturilor trebuie să respecte condițiile și regulile de transport pentru aceste bagaje.

Condițiile și regulile generale de transport bagaje de mână, neînsoțite sunt:
1.Predarea- primirea coletelor se face la ușa vagonului atât în stația de plecare (formare), cât și în stația de destinație (finală) a trenului.

2.Predătorul se va prezenta cu minim 15 minute înainte de ora de plecare a trenului din stația de expediție, la ușa vagonului cu spațiu special amenajat pentru transport bagaje.
3.Primitorul este obligat să se prezinte la ușa vagonului cu spațiu special amenajat pentru transport bagaje, imediat de la sosirea trenului în stația de destinație (finală).
4.La predarea bagajului pentru transport , predătorul este obligat să eticheteze bagajul. Eticheta bagajului va conține obligatoriu următoarele rubrici: " Nume, prenume predător", "Nume, prenume primitor", " nr. colet *(se completează de către personalul de tren, cu numărul înscris pe recipisa de bagaje)", " data predării", "trenul ". **

ETICHETARE BAGAJE
Nume predător.....................................
Nume primitor........................................
Nr colet **...............................................
Data...................................................
Tren......................................................
** se va completa de către șeful de tren

5.Responsabilitatea deteriorării conținutului coletelor datorită ambalajului și marcajului incomplet sau necorespunzător, revine beneficiarului (predătorului).
6.S.C. Transferoviar Călători SRL nu răspunde de eventualele deteriorări datorate modului de ambalare ale bagajelor
7.S.C .Transferoviar Călători SRL are dreptul să solicite despăgubiri beneficiarului în cazul în care în timpul transportului coletele au deteriorat compartimentul vagonului destinat transportului de bagaje.
Predătorul este direct răspunzător de natura obiectelor introduse în bagaj.
8.S.C. Transferoviar Călători SRL are dreptul să solicite despăgubiri beneficiarului în cazul în care a fost antrenat în responsabilitate de către autorități ale statului pentru transportul în coletele de masagerie a unor produse interzise sau restricționate la transport.
9.Prin achitarea tarifului de transport bagaje, beneficiarul ( predătorul) este de acord cu termenii și condițiile impuse la transportul bagajelor cu trenurile aparținând S.C. Transferoviar Călători SRL
10.În cazul în care există suspiciuni bine întemeiate, de nerespectare a condițiilor de transport cu privire la natura obiectelor introduse în vagoanele de călători , respectiv a materiilor și obiectelor excluse de la transport în conformitate cu prevederile legale (explozibili, substanțe chimice periculoase,  substanțe toxice sau corozive, substanțe urât mirositoare, arme de foc, muniție sau alte arme destinate vânătorii sau sportului, arme ascuțite, pumnale și cele cu aer comprimat, care pot fi folosite ca arme de atac și apărare, săbii, cuțite, animale vii,etc.), personalul de tren, cu acordul predătorului, are dreptul să verifice obiectele pe care aceștia le au în bagaje. Dacă în urma verificărilor s-a constat că nu au fost respectate condițiile de transport, personalul de tren va refuza de la transport bagajul în cauză.

4. Bagaje uitate și găsite în tren
Bagajele uitate în tren și găsite de personalul de tren vor fi predate la casa de bilete a stației de domiciliu.
Bagajele vor fi predate de către personalul de tren pe bază de proces verbal de predare - primire la casa de bilete TFC. Procesul verbal de predare- primire se va întocmi conform rubricilor prevăzute în registrul special înființat la casele de bilete TFC, denumit - Predare/primire bagaje și obiecte pierdute în trenurile TFC.
Dacă în termen de trei zile bagajul nu va fi predat posesorului de drept al acestuia, se va preda organelor de poliție TF, pe bază de proces verbal, din care un exemplar se va arhiva la casa de bilete TFC. Predarea bagajelor sau obiectelor găsite în tren se va face cu respectarea prevederilor art.216 Cod Penal.


Tipărire