RESTITUIREA, AMÂNAREA, ANTICIPAREA

R E S T I T U I R E A   L E G I T I M A Ţ I I L O R   D E   C Ă L Ă T O R I E

A M Â N A R E A,  A N T I C I P A R E A   C Ă L Ă T O R I E I

 

Detalii legate de restituirea biletelor achiziționate online  - click pe RESTITUIRE BILETE ONLINE 

 

Biletele achizitionate de la casa de bilete TFC se supun urmatoarelor reguli:

Extras din Regulamentul de transport pe căile ferate din România NUC

Norme Uniforme Călători 24

24.1. Amânarea călătoriei impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie, în termen de cel mult o oră după plecarea trenului pentru care aceasta a fost emisă, la agentul operatorului de transport feroviar de călători, pentru obţinerea vizei aferente.

Norme Uniforme Călători 25

Renunţarea la călătorie impune prezentarea obligatorie a legitimaţiei de călătorie, în termen de cel mult o oră de la plecarea trenului din staţie, la ghişeul special afectat pentru aceasta, din staţie sau agenţie de voiaj sau la agentul operatorului de transport feroviar de călători/şeful agenţiei de voiaj, pentru obţinerea vizei aferente.

Norme Uniforme Călători 48

48.1. După expirarea acestor termene, restituirea se poate solicita numai pe bază de cerere scrisă, la care se anexează legitimaţia, vizată sau nu de neutilizare – după caz, precum şi un act oficial din care să rezulte că persoana respectivă a fost în imposibilitate de a se prezenta la timp, pentru aplicarea vizei de neutilizare sau pentru solicitarea restituirii, din cauză de boală, accident, a fost reţinută de autorităţi sau din alte asemenea cauze.

48.2. Cererea se prezintă la agentului operatorului de transport feroviar de călători din unitatea emitentă, respectiv șefului agenției de voiaj pentru legitimațiile de călătorie emise de agențiile de voiaj în termen de 3 (trei) zile de la plecarea trenului pentru care a fost emisă legitimația de călătorie. Cererile prezentate după expirarea acestui termen se rezolva de către organele ierarhice superioare ale subunităților arătate mai sus, restituirea făcându-se pe cale de ordonanțare, după ce s-a stabilit temeinicia motivului cererii de restituire.

Norme Uniforme Călători 31

31.2. De asemenea, în cazul în care călătorul doreşte să călătorească cu un tren care circulă înainte de trenul pentru care şi-a procurat legitimaţia de călătorie, are dreptul să ceară viza pentru anticiparea călătoriei, indiferent de data pentru care aceasta a fost emisă. 

  


Tipărire